YÜZME VE YÜZÜCÜ PSİKOLOJİSİ

Her spor branşında olduğu gibi yüzmenin de kendine özgü yapı ve kuralları vardır. Bu özellikler diğer spor alanları ile bazı yönleri ile benzer. Bazı yönleri ile benzemez. Bir yüzücünün gelişimi ve başarısı branşa özgü fiziksel, sosyal, çevresel ve psikolojik gerekliliklere ne kadar sahip olduğu ile ilgilidir.

Yüzmede yarışma performansı bekleniyorsa neredeyse haftanın her günü havuzda olup, uzun saatler, yorucu antrenmanlar yapmak gerekir. Yüzücü diğer eğlencelerinden, kişisel olarak kendisine ayırdığı zamandan, birçok sosyal etkinlikten vaz geçmek zorundadır. Sosyal çevresi ve arkadaşları daha çok yüzücü çevresi ve takım arkadaşları olacaktır. Vücut kontrolünün sağlanabilmesi, bireysel sınırların aşılabilmesi için antrenmanlar hem fiziksel hem de psikolojik anlamda stres yüklüdür. Aksi halde yüzücü antrenmandaki geçici yorgunluk ve tükenmişliklerle başa çıkamaz. Gelişemez.

Yüzücünün gerekli antrenman temposuna uyumu yüksek hedefler, yüksek başarı arzusu ve hırslarının olmasına bağlıdır. Hedefler ailenin, antrenörün ya da çevrenin değil kendisinin hedefleri olmalıdır. Aile ve antrenör yüzücü ile iyi bir uyum içindeyse hedefler ortak hedefler olmaya başlar.

Israrcı, tek bir iş üzerinde uzun süre kalabilen, mental olarak sağlıklı, duygularını, stres ve kaygısını yönetebilen, dışa dönük sporcuların başarılı olma şansı daha yüksektir. Yüzücüde oluşan stres, kaygı, depresyon, yüzmeden sıkılmak, antrenmanlardan kaçmaya çalışmak, devamsızlıklar performansı düşürür. Yarış sırasında ortaya çıkan beklenmedik performans kayıplarının da çoğu yüksek stresi tölere edememek ve duyguları yönetememekle ilgilidir.

Bir yüzücünün yetişme ve gelişim sisteminde en önemli kişi antrenörüdür. Antrenör yüzücüye öğretmenlik ve liderlik eder. Sadece yüzme konusunda bildiklerini öğretmekle kalmaz. Farklı yaklaşım tarzları ile yüzücünün motivasyonunu koruma ve sürdürmesini sağlar. Her sporcu bir diğerinden farklıdır. Farklı yaş gruplarının ve farklı cinsiyetlerin gereksinimleri değişkenlik gösterir. Antrenör teknik bilgi ve eğitim becerisi kadar yüzücünün bireysel özelliklerini anlayıp ona göre yaklaşım geliştirebilirse başarının önünü açar. Gelişime açık, bu gereksinimlere cevap verebilecek eğitim ve deneyimde antrenörlere gereksinim vardır. Yüzücüde oluşan fiziksel ya da psikolojik sorunları ilk fark eden ve çözüm üretmesi gereken kişidir antrenör. Çoğu kez de çalışmalarında yalnızdır. Bazen yüzücüsü için çocuğun ailesi ile, öğretmenleri ile, diğer sporcular ve kulüp sorumluları ile mücadele etmek zorunda kalır. Antrenörün adaleti ve her yüzücüye önemli olduğunu, sevildiğini hissettirebilmesi çok önemlidir. Sporcular ilgi konusunda hassas ve rekabetçi olur. Yüzücü çocuk ve gençlerin genel anlamda benlik saygıları iyi olmasına rağmen başarılı olabilmeleri için onlara güvenilmesine çok ihtiyaçları vardır.

Biliyoruz ki sadece biomekanik faktörler, fiziksel olarak yeterli olmak, antrenman eksiğinin olmaması sporda yüksek performansı da beraberinde getirmez. Yarış sırasında sporcu ruhsal ve bedensel tüm potansiyelini birlikte ortaya koyar. Dolayısı ile yüzme yarışlarına hem fizyolojik hem de psikolojik olarak hazırlanılmalıdır. Her sporcunun koşulları, hangi etkenden nasıl etkilendiği son derece bireyseldir. Psikolog tarafından yapılacak bazı çalışmalar takıma yönelik yapılsa da değerlendirme ve bazı uygulamaların bireysel olarak yapılması gerekir.

UZM. PSK. ZEYNEP ŞEKER AYGÜL

İLETİŞİM

Mesaj gönder

PİRAMİD PSİKOLOJİK HİZMETLER

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İlknur Sk. No:4 B blok,
16300 Nilüfer-BURSA
0224 502 07 04 | 0530 263 83 00