Klinik Psikolog Zeynep Şeker Aygül, MESLEK İÇİ EĞİTİM - SUNULAR VE YAYINLAR

7-11 Mart 2021 EMDR (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) I. Düzey eğitim ve süpervizyonu. Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) Emre Konuk, Asena Yurtsever BURSA


Şubat 2021 Şema Terapi Eğitimi. Şema Terapi Enstitüsü. Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ANKARA


Ocak 2019 Moxo dikkat testi uygulayıcı sertifikasyon eğitimi. MOXO Türkiye. İSTANBUL


9-10 Mart 2019 Mindfullnes (Bilinçli farkındalık) eğitimi. APAMER Prof. Dr. Bilge Uzun İSTANBUL


1-5 Ağustos 2016 ‘Aile ve Evlilik Terapisi’ 40 Saat III. Seviye sipervizyon eğitimi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ODTÜ-SEM) Prof.Dr. Hürol Fışıloğlu. İZMİR


14 Aralık 2014 Aile ve Evlilik Terapisi kapsamında ‘Eş Terapisinin’ Aldatma 4 saat çalışma grubu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ODTÜ-SEM) Prof.Dr. Hürol Fışıloğlu. İZMİR


Kasım 2013 -Mayıs 2014 ‘Aile Danışmanlığı Eğitim Programı’ (300 saat Teori, 150 saat Uygulama ve süpervizyon) 450 saat Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi. Psikolojik Eğitim, Terapi ve Araştırma Derneği. İSTANBUL


26 Şubat 2014 ‘Sağlık Hizmetlerinde Yalın Düşünce Eğitimi’ Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü. BURSA


2013-2014 Eğitim Dönemi ‘İnsan Çiz, Ağaç Çiz, Aile Çiz Testlerinin Çocuk ve Yetişkinde Değerlendirilmesi’ Süpervizyon grubu katılımı. Rorschach ve Projektif Testler Derneği. İSTANBUL/BURSA


2012-2013 Eğitim Dönemi ‘Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi’, ‘İnsan Çiz, Ağaç Çiz, Aile çiz Testlerinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi. Rorschach ve Projektif Testler Derneği. İSTANBUL/BURSA


13 Eylül 2013 ‘Çifti Anlamakta ve İlişkileri İyileştirmekte Davranışçı Sistemik Yaklaşımlar’ başlıklı 5 saat kurs. (Prof.Dr. Mehmet Z.Sungur) BURSA


10 Ekim 2012 ‘Kompleks Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR Kursu’ 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Klinik Psikolog Emre Konuk. BURSA


10 Aralık 2011, ‘Travma ile İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Kullanımı Kursu’ Doç.Dr. Burhanettin Kaya. Türkiye Psikiyatri Derneği. BURSA


24-26 Ekim 2011 ‘Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi’ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Eğitim Programı. İSTANBUL


25 Mayıs 2011 ‘Psikodramanın Aile Terapilerinde Kullanımı’ Özel Temalı Psikodrama Grubu 36. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi Bergama / İZMİR


26-28 Mayıs 2011 ‘Özel Temalı Psikodrama Grubu’ 9 saat. Natacha Navarro. 36. Uluslar Arası grup Psikoterapileri Kongresi Bergama/İZMİR


27-28 Ocak 2011 ‘Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitici Eğitimi’ Sağlık Bakanlığı Bursa Sağlık Müdürlüğü ve U.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. BURSA


24-25 Mayıs, 21-22 Haziran 2010. ‘Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavileri Kursu’ 40 saat Cinsel Sağlık Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi. BURSA


4-8 Şubat 2010 ‘Aile ve Evlilik Terapisi’ 40 saat II. Seviye Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim Çalışması. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ODTÜ-SEM) Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu. BURSA


5-9 Şubat 2009 ‘Aile ve Evlilik Terapisi’ 40 saat. I. Seviye Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim Çalışması. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ODTÜ-SEM) Prof.Dr. Hürol Fışıloğlu. İZMİR


10 Mart-1 Nisan 2007 ‘Çeşitli Psikopatolojilere Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapiler II. Modül Çalışma Grubu’ 45 saat. Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programı. BURSA


17-18 Şubat 2007 ‘Travma Psikolojisi Çalışma Grubu’ 16 saat. Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programı. BURSA


4 Kasım 2006 ‘Konuşma Bozuklukları Eğitimi’ Türk Psikologlar Derneği BURSA Şubesi


17-21 Ekim 2005 ‘Eğitim Becerileri Kursu. Eğiticilerin Eğitimi’ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. BURSA


2005 Güz Dönemi ‘Bilişsel Davranışçı Terapiler I.Modül Çalışma Grubu’ 48 saat. Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programı. BURSA


2005 Bahar Dönemi ‘Tranaksiyonel Analiz- II Eğitimi’ (Doç.Dr. Azmi Varan) Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programı. BURSA


7-8 Eylül 2004 ‘Aile Terapisi; Stratejik Yaklaşım Çalışma Grubu’ (Uzm.Psik. Emre Konuk) İSTANBUL


11 Aralık 2004 ‘TAT Testinin Psikoanalitik Yorumu’ Rorschach ve Projektif Testler Derneği. İSTANBUL


2004 Güz Dönemi ‘Transaksiyonel Analiz- I Eğitimi’ (Doç.Dr. Azmi Varan) Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programı. BURSA


27 Kasım 2003 ‘Uygulamalı Hipnoz Eğitimi’ (Uzm.Dr. Şeref Özer) Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programı. BURSA


Mart 1998-Haziran 1998 ‘Stres Yönetimi Eğitimi Kursu’ (Prof.Dr. Nesrin Hisli Şahin) Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programı. BURSA


13-14 Aralık 1997 ‘Spor Psikolojisi Kursu’ Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu. ANKARA


Mart 1996-Mayıs 1996 ‘Sağlık Psikolojisi Eğitimi Kursu’ 56 Saat. (Prof.Dr. Ülgen Okyayuz) Türk Psikologlar Derneği Sürekli Eğitim Programı. BURSA


7-8 Haziran 1996 ‘Sporda Psikososyal Alanlar Semineri’ Ankara Üniversitesi ANKARA


1989-1993 300 saat ‘Temel Psikodrama Kursu’ (Prof.Dr. Abulkadir Özbek Bursa Grubu) Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü. ANKARA


22 Mayıs 1992 ‘Feminism Psychology and Discourse Analysis’ Department of Psychology and Speech Pathology Manchester Polytechhic. İNGİLTERE


Temmuz 1992-Eylül 1992 37 saat ‘Psikodrama Grup Çalışması’ Royal Informary Department of Psychiatry Manchester Central Hospitals and Community Care N.H.S. Trust Manchester İNGİLTERE


Temmuz 1992- Ağustos 1992 ‘Anxiety Management Group For Outpatients Sufferring From Anxiey and Panic Disorder Problems’ ‘Kognitif Davranışçı bakış açısı ile yürütülen grup çalışması’ University of Manchester School of Psiychiatry and Behavioral Science-Withington Hospital Manchester. İNGİLTERE


Haziran 1992-Ağustos 1992 ‘Psikoterapi Eğitim Kursu’ Gaskell House, Department of Psychiatry Manchester Central Hospitals and Community Care Manchester, İNGİLTERE


Haziran 1992- Eylül 1992 ‘Some Reflections on the Pathway Between Religiond and Psychoterapy’ Department of Exra-Mural Studies University of Manchester. İNGİLTERE


Şubat 1992 – Nisan 1992 ‘Psikoterapi Görüşleri Başlıklı Ders’ Department of Exra-Mural Studies University of Manchester. İNGİLTERE


Eylül 1991- Haziran 1992 75 saat ‘Yaratıcı Psikoterapi Kursu’ The Red House Psychotherapy Service Salford İNGİLTERE


Ekim 1988-Mayıs 1989 ‘MMPI ve Rorschach Kursu’ (Psikolog Dr. Kadir Özer) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Psikologlar Derneği İSTANBUL


KONFERANSLAR / SUNULAR


‘Cerrahide Komplikasyonlarda Tedavi ve Tedavi Takibine Yansıyan Psikolojik Güçlüklerin Yönetimi’ Panalist. 6.Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı BURSA.
21 Mart 2015


‘Psikoloji Meslek Tanıtımı’ Özlüce Anadolu Lisesi BURSA.
9 Mayıs 2014


‘Sağlık İletişiminde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Yolları’ Bursa asker Hastanesi Sağlık İletişimi ve Hekim Hasta İletişimi Sempozyumu BURSA.
9 Mayıs 2013


‘İntiharın önlenmesinde aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi’ İntiharın Belirleyicileri ve İntiharı Önleme Konulu Konferans. İl Emniyet Müdürlüğü BURSA.
12 Eylül 2012


‘Spor Psikolojisi ve Sporda Psikolojik Beceri Eğitimi’ Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bursa Şubesi. BURSA.
21 Ekim 2005


‘Fiziksel Engellilerin Mesleki Eğitimi Pilot Projesi’ 10 Psikodrama Grup Çalışması. Bursa Büyükşehir Belediyesi. Yerel Gündem 21 BURSA.
Şubat-Temmuz 2004


‘Engellilerin Bedensel, Ruhsal ve Toplumsal Sorunları’ Panel Bursa Büyükşehir Belediyesi. Yerel Gündem 21 BURSA.
3 Aralık 2000


‘Yaşama Uyum Evreleri’ Paneli Bursa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü. Tayyare Kültür Merkezi BURSA.
9 Mayıs 2006


‘Engellilerin Topluma Bakışı, Toplumun Engellilere Bakışı ve İletişim’ Paneli. Bursa Büyükşehir Yerel Gündem 21. Engelliler Paltformu BURSA.
11 Mayıs 2005


‘Niçin Spor Yapıyoruz’ Paneli Uluyama Türk-Japon Kültür Derneği Emine Örnek Koleji. BURSA.
25 Mayıs 2005


‘Şiddet Mağdurları ile İletişim’ ve ‘Şiddet Mağduru Kadınlarla Görüşme Teknikleri’ Uygulamalı çalışma grubu. Hayata Bağlayan Mentörlük Projesi. Bursa Valiliği Kadının Statüsü Birimi. BURSA.
21-23 Kasım 2011


‘Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi alanların MMPI kişilik testi değerlendirme ve raporlamaları’ Türk Kızılay’ı Kızılay Bursa Şubesi BURSA.
2009-2014


‘Depresyon ve Başa Çıkma Yolları’ U.Ü. Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu. BURSA.
17 Kasım2009


BİLDİRİ VE YAYINLAR


Akova, B., Aygül Z.Ş.,Gür H., F. Ateş ve S. Küçükoğlu “Depression and anxiety in injured athletes.” XI. Balkan Congress of Sports Medicine, P.50, Antalya, 1999


Uygur. N.,Asena E. ve Şeker (Aygül). Z,”Kronik Şizofreni Tanısı ile Yatan Hastalarla Yeni Şizofreni Tanısı alanlar Arasında Zeka Kişilik, Davranış ve Uyum Yönünden Pilot Bir Araştırma”,Düşünene Adam Bakırköy Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 3-1, 25-34 (1989).


Aygül. Z.Ş., B. Akova ve H. Gür,”Futbolcularda Stres ve Stresle Başa Çıkma Faktörlerinin Sakatlanma İle İlişkisi”, Spor hekimliği Dergisi 36, 71-80 ( 2001).


Aygül Z.Ş.,Ateş F.,Korkmaz N., F. Toker ve H. Gür.” Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Seçme Sınavına Katılan Öğrencilerin Sosyo-kültürel ve Sporla İlgili Özellikleri”, Spor Araştırmaları Dergisi 5, 131-145 (2001).


Uluğ M., Şeker(Aygül).Z ve E. Asena, “ Şizofrenik hastaların Dikkat Fonksiyonu Yönünden İncelenmesi”, 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Syf. 104 İstanbul 1992.


Aygül. Z.Ş., Korkmaz N.H., Ateş. F., F. Toker ve H. Gür,”1997-1998 Eğitim Yılında Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Seçme sınavlarına Giren Öğrencilerin Sosyal, Kültürel, Ailesel ve Sporla İlgili Özellikleri”, 5. Spor Bilimleri Kongresi. Syf. 150. Ankara 1988.


Aygül. Z.Ş., Ateş. F., Korkmaz N.H., F. Toker ve H. Gür,”1997-1998 Eğitim Yılında Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Seçme sınavlarına Giren Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri ve Başarıya Olan Etkisi”, 5. Spor Bilimleri Kongresi. Syf. 150. Ankara 1988.


Aygül. Z.Ş.,Akova. B., H. Gür ve S. Küçükoğlu, ” Yaralanmış Futbolcuların Son 6 Aylık Dönem için Stres faktörleri ve Başa Çıkma Tarzları”, VIII. Ulusal spor Hekimliği Kongresi . Syf. 69. İstanbul 2001.


Şekir. U., Aygül Z.Ş.,Akova. B.,H. Gür ve S. Küçükoğlu, “Yaralanmış Sporcuda Kaygı ve Depresyonda Rehabilitasyonun Etkisi”, VIII. Ulusal spor Hekimliği Kongresi . Syf. 70. İstanbul 2001.


Akova. B., Aygül Z.Ş ve H. Gür, “ Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) Tamirini Takiben Hastaların Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin görünümü”, 6. Türk Spor Yaralanmaları Atroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. Syf. 37. Antalya 2002.


Aygül. Z.Ş., Akova. B., Gür. H., U. Şekir ve S. Küçükoğlu,”Sporcu ve Sedanterlerde Yaralanma Özelliklerinin, ve Rehabilitasyonun Kaygı ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Olan Etkileri”, 9. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Syf. 378. Nevşehir 2003.


Akova. B., Aygül. Z.Ş., Gür. H.,U. Şekir ve S. Küçükoğlu,” Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) Rekonstrüksiyonu Uygulanmış Hastalarda Rehabilitasyon programına Uyum ve Tedavi Algılarının Görünümü”, 9. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Syf. 421. Nevşehir 2003.


Aygül. Z.Ş. Kaygı ve Sporcu Performansı. Türk psikoloji Bülteni 3, Syf. 79. 1995.


İLETİŞİM

Mesaj gönder

PİRAMİD PSİKOLOJİK HİZMETLER

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İlknur Sk. No:4 B blok,
16300 Nilüfer-BURSA
0224 502 07 04 | 0530 263 83 00